Warmtepompen

40% minder energieverbruik

Een warmtepomp heeft diverse voordelen ten opzichte van een CV-ketel. Eén van de belangrijkste voordelen is dat het energieverbruik met 40% omlaag gaat. Een ander groot voordeel is dat de CO2 uitstoot gereduceerd wordt. Bent u op zoek naar een kwalitatieve warmtepomp, neem dan eens contact met ons op. Uiteraard verzorgen wij desgewenst ook de montage en het onderhoud.

Hoe werkt het?
Een warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte uit de lucht, het water of de grond gebruikt kan worden om uw huis mee te verwarmen. De werking van een warmtepomp is redelijk complex. Wanneer een gas of vloeistof onder hoge druk wordt samengeperst, zal de temperatuur van dit gas of deze vloeistof stijgen. In een warmtepomp wordt dit gedaan door middel van een compressor.  Het tegenovergestelde is trouwens ook mogelijk, denk dan richting een airco of climate control functie. 

Verschillende typen
Er zijn diverse soorten warmtepompen. Zo is er de ventilatielucht/water warmtepomp. Deze is zeer geschikt als u uw woning en het stromende water wilt kunnen verwarmen. Deze pomp ventileert het gebouw en onttrekt de energie uit de warme lucht. De warmte wordt gebruikt om het water op te warmen en dient als brandstof voor een centraal verwarmingssysteem.

Als tweede is er de water/water warmtepomp. Hierbij wordt er warmte uit de oppervlaktelaag, ondergrond of water van een waterpartij in de buurt opgehaald.
Als laatste is er nog de lucht/water warmtepomp. Deze pomp onttrekt warmte uit de omgevingslucht. Deze pompen worden op het verwarmingssysteem van het gebouw aangesloten, waardoor er zowel warmte als warm tapwater wordt geproduceerd.